Monitory

Kwalifikacje zawodowe „na topie”

04.04.2011
W 2010 roku do egzaminu zawodowego przystąpiło 45,8 tys. absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ) oraz 155,6 tys. absolwentów techników i szkół policealnych – wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Dyplom otrzymało łącznie 133,8 tys. osób, czyli 66,4% wszystkich zdających.

Kucharz małej gastronomii, sprzedawca oraz mechanik pojazdów samochodowych to trzy najczęściej wybierane profesje przez absolwentów ZSZ. W 2010 roku egzamin w tych dziedzinach zdawało odpowiednio 10 795, 9 698, 4 857 osób. W pierwszej piątce najpopularniejszych zawodów znalazł się również opiekun medyczny oraz murarz. Zdawalność egzaminów oscylowała w granicach 45,4 – 94,8%.Wśród absolwentów techników oraz szkół policealnych królowały takie zawody jak technik informatyk (15 288 zdających), technik ekonomista (14 472) oraz technik mechanik (11405). Dużą popularnością cieszyły się również zawody: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego. Tym razem zdawalność była niższa – w przypadku tych zawodów wyniosła maksymalnie 66,8%.