Monitory

Kraje najbardziej zagrożone automatyzacją

18.07.2017
Firma McKinsey przeprowadziła analizę postępu automatyzacji pracy na świecie. Wynika z niej, że największa liczba pracowników może stracić pracę w Chinach i Indiach. Można by uznać, że to przez nastawienie na nieskomplikowaną produkcję przemysłową. Jednak przyczyną jest po prostu wysoka liczba ludności. Gdy przyjrzymy się państwom stereotypowo postrzeganym jako przodujące technologicznie (Japonia, Niemcy), zauważymy, że odsetek miejsc pracy które znikną jest zbliżony (około połowa). Eksperci zauważają, że człowiek będzie zastępowany także w usługach i pracy umysłowej, a nie jak dotychczas - głównie przy pracy fizycznej.