Monitory

Ilu Polaków pracuje pod presją czasu?

28.01.2020
Główny Urząd Statystyczny przeprowadził badanie na temat organizacji i rozkładu czasu pracy w drugim kwartale 2019 roku. Z danych wynika, że w tym okresie czasu 31,9% ogółu zatrudnionych (ok. 5,26 mln osób) musiało przynajmniej raz w miesiącu dostosowywać swój czas pracy do wymagań stawianych im przez pracodawcę lub klienta. Zbadano również ile osób musi pracować pod presją czasu. Opublikowane dane pokazują, że 37,9% polskich pracowników bardzo często lub często wykonywało swoją pracę z poczuciem presji czasu. Z kolei 45,6 % zatrudnionych rzadko pracowało pod wpływem presji czasu.