Monitory

Edukacja – coraz więcej samozatrudnionych

04.01.2011
Edukacja jest najlepiej rozwijającym się obszarem gospodarki wśród pracujących na własny rachunek. W II kwartale 2010 roku pracowało tam o 64% samodzielnych przedsiębiorców więcej niż w analogicznym okresie 2008 roku. To największy procentowy wzrost samozatrudnienia spośród wszystkich obszarów gospodarki. W okresie od kwietnia do czerwca 2010 roku działalność edukacyjną wykonywało 41 tysięcy osób. Dwa lata wcześniej było ich o 25 tysięcy mniej.Według Polskiej Klasyfikacji Działalności do sekcji edukacja zaliczani są nie tylko zwyczajowo łączeni z nią nauczyciele szkół państwowych. Część osób związana jest z jednostkami pozaszkolnymi. Grono samozatrunionych w edukacji powiększają m.in. osoby specjalizujące się w nauce jazdy, trenerzy czy instruktorzy sportowi. Wiele etatów generują również prywatne przedsiębiorstwa zajmujące się nauką języków obcych, edukacją artystyczną czy różnego rodzaju szkoleniami zawodowymi.