Monitory

Bezrobocie to nie tylko problem młodych

21.02.2012
Obecnie bezrobocie wśród osób do 25 roku życia jest jednym z głównych problemów, z którymi mierzą się rządy krajów Unii Europejskiej. Jeszcze nigdy w Europie nie było tak wielu młodych ludzi poszukujących pracy. Politycy, w tym rząd w Polsce, zdają się jednak zapominać o drugiej grupie szczególnie narażonych na bezrobocie - osobach 50+. Najmłodsi i najstarsi uczestnicy rynku pracy stanowią łącznie ponad 40% zarejestrowanych w polskich pośredniakach.Warto jednak zwrócić uwagę na pewną prawidłowość. O ile udział osób młodych w ogóle bezrobotnych kurczy się, to odsetek bezrobotnych 50+ rośnie. W 2005 roku osoby w wieku 15-24 stanowiły 22,6% wszystkich bezrobotnych. W tym samym czasie odsetek dla pokolenia 50+ wyniósł 15,9%. Dla 2011 roku mierniki wyniosły odpowiednio: 20,9% i 22,1%.

Można przypuszczać, że do ucieczki młodych z urzędów pracy przyczyniła się emigracja zarobkowa, która nastąpiła po otwarciu rynków pracy niektórych krajów europejskich. Za granicę, przede wszystkim do Irlandii i Wielkiej Brytanii, wyjechali wtedy głównie ludzie młodzi, często zaraz po studiach.

W okresie 2005-2011 udział grupy 50+ w ogóle bezrobotnych wzrósł natomiast o ponad 6 punktów procentowych. Niewiele wskazuje również na to, że miernik przestanie rosnąć. Aktualnie w planach aktywizacyjnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znajduje się przede wszystkim młodzież. Na pilotaż programu „Twoja kariera – Twój wybór”, który jeszcze w tym roku ma pomóc młodym w znalezieniu pierwszej pracy, MPiPS przeznaczy 120 mln PLN.