Monitory

Bezrobcie w województwach na koniec lipca 2018 roku

05.09.2018
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację o liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w poszczególnych województwach na koniec lipca 2018 roku. Z danych GUS-u wynika, że w żadnym z województw w naszym kraju stopa bezrobocia w tym okresie nie przekroczyła 10%. W województwie wielkopolskim stopa bezrobocia rejestrowanego była najniższa i wynosiła 3,3%. Najgorsza sytuacja panowała w województwie warmińsko-mazurskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim, gdzie bezrobocie w lipcu wynosiło odpowiednio 9,9%, 9,8%, 8,7% i 8,7%.