Monitory

Bankructwa w Polsce w 2013 roku

14.01.2014
Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Coface, w Polsce w 2013 roku upadłość ogłosiły 883 przedsiębiorstwa. Z tego 718 przypadków stanowiły upadłości w celu likwidacji majątku, zaś 165 upadłości z możliwością zawarcia układu. W stosunku do poprzedniego roku całkowita liczba bankructw wzrosła o 0,7%. Liczba upadłości związanych z likwidacją majątku wzrosła o 1%, zaś upadłości układowych zmalała o 0,6%. Najwyższy wzrost liczby bankructw r/r w latach 2009 – 2013 przypadał na 2009 rok – wyniósł aż 68,1%. W 2010 roku liczba upadłości zmalała o 5,2%, zaś w kolejnych dwóch latach ponownie wzrosła (o 10,4% w 2011 roku i 21,3% w 2012 roku).

W 2013 roku 31,4% upadłości dotyczyło podmiotów z branży produkcyjnej, 24,2% miało miejsce w handlu, 24,1% w budownictwie i 3,2% w transporcie. 17,1% stanowiły upadłości w innych branżach. Wzrost liczby bankructw najbardziej dotkną przedsiębiorstwa działające w sektorze przetwórstwa przemysłowego (wzrost o 15% r/r). W ramach tego sektora na oddzielne wskazanie zasługuje branża stalowa (produkcja metali i metalowych wyrobów gotowych), która odnotowała podwyższenie liczby upadłości aż o 33% względem 2012 roku. Spowodowane to było w niewielką liczbą inwestycji budowlanych, co przełożyło się na niski popyt na konstrukcje stalowe i zbrojenia. Również firmy zajmujące się handlem odnotowały zwiększenie liczby bankructw (o 3% w relacji do 2012 roku). W 2013 roku następował proces konsolidacji tej branży związany ze zmniejszonym popytem. Choć firmy handlowe poradziły sobie z niekorzystna sytuacją, to rentowność wielu podmiotów obniżyła się. Branża transportowa i budownictwo odznaczały się porównywalną liczbą upadłości, co rok wcześniej.