Monitory

Aktywni zawodowo w USA: odsetek starszych rośnie, odsetek młodszych spada

14.10.2014
W USA poziom wskaźnika aktywności zawodowej dla młodszych grup wiekowych od lat spada, podczas gdy dla starszych grup rośnie. W 2020 roku w Ameryce wskaźnik aktywności zawodowej osób starszych będzie wyższy, niż ten sam wskaźnik dla najmłodszych Amerykanów.

Prognozy Bureau of Labor Statistics wskazują, że do 2020 roku aż 31,9% osób w wieku 65 – 74 lat pozostanie nadal w grupie aktywnych zawodowo. Oznacza to, że za osiem lat odsetek starszych aktywnych zawodowo Amerykanów będzie wyższy niż odsetek aktywnych zawodowo w grupie wiekowej 16 – 19 lat (o 4,6 p.p.) Do tej pory było odwrotnie – to młodsza generacja charakteryzowała się wyższym wskaźnikiem aktywności zawodowej niż starsza. W 1992, 2002 i 2012 roku wskaźnik aktywności zawodowej dla osób 16 – 19 wynosił odpowiednio 51,3%, 47,4% i 34,3%. Natomiast dla grupy wiekowej 65 – 74 lat w tych samych latach wskaźnik wynosił 16,3%, 20,4% i 26,8%.

Co więcej, w trzech grupach wiekowych: 16 – 19 lat, 20 – 24 lat i 25 – 54 lat wskaźnik aktywności zawodowej od lat spada (i do 2020 roku nadal będzie spadać), natomiast w grupach wiekowych: 65 – 74 lat oraz 75 lat i więcej wskaźnik od lat rośnie (i nadal będzie rosnąć do 2020 roku).