Artykuły

Zatrudnienie w nauce i technice - Polska na tle Unii Europejskiej

20.05.2014
Zasoby ludzkie dla nauki i techniki to niezbędny element tworzący gospodarkę opartą na wiedzy. Wielkość i jakość wspomnianych zasobów nadaje tempo rozwojowi gospodarczemu każdego państwa. Jakie różnice występują w państwach członkowskich Unii Europejskiej w tym zakresie? Czy zasoby ludzkie dla nauki i techniki są większe w lepiej rozwiniętych gospodarkach europejskich? Jak na tym tle wygląda Polska? W jakim przedziale wiekowym są polscy naukowcy? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w poniższym opracowaniu, przygotowanym na podstawie danych Eurostatu za 2012 rok.

Na opracowanie składa się 10 wykresów oraz 1 tabela:
Wykres 1. Wielkość zatrudnienia w obszarze nauki i techniki w państwach UE-27 w przedziale wiekowym 25-64 lat w latach 2003-2012 (w tys.)
Tabela 1. Wielkość zatrudnienia w obszarze nauki i techniki w państwach UE-27 w latach 2003-2012 z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych w przedziale wiekowym 25-64 lat (w tys.)
Wykres 2. Udział zatrudnionych w obszarze nauki i techniki na obszarze UE-27 w wieku 25-64 w stosunku do ogółu populacji osób aktywnych zawodowo w 2012 roku (w %)
Wykres. 3 Struktura zatrudnienia w obszarze nauki i techniki w poszczególnych państwach UE-27 w 2012 roku (w %)
Wykres 4. Zatrudnieni w obszarze nauki i techniki w wieku 25-34 lat na obszarze UE-27 jako odsetek osób aktywnych zawodowo w 2012 roku (w %)
Wykres 5. Zatrudnieni w obszarze nauki i techniki w wieku 35-44 lat na obszarze UE-27 jako odsetek osób aktywnych zawodowo w 2012 roku (w %)
Wykres 6. Zatrudnieni w obszarze nauki i techniki w wieku 45-64 lat na obszarze UE-27 jako odsetek osób aktywnych zawodowo w 2012 roku (w %)
Wykres 7. Zatrudnieni w obszarze nauki i techniki w wieku 15-14 oraz 64-75 w państwach UE-27 jako odsetek aktywnych zawodowo w 2012 roku (w %)
Wykres 8. Struktura wiekowa osób w wieku produkcyjnym zatrudnionych w nauce i technice w 2012 roku (w %)
Wykres 9. Struktura płci osób zatrudnionych w obszarze nauki techniki w wieku produkcyjnym w państwach UE-27 w 2012 roku (w %)
Wykres 10. Naukowcy i inżynierowie jako odsetek zatrudnienia ogółem w państwach UE-27 w 2012 roku (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij