Artykuły

Z-ety i Y-greki. Dwa nowe pokolenia na rynku pracy

29.06.2015 Autor: Maria Hajec
Według międzynarodowych szacunków, w 2025 roku przedstawiciele pokolenia Y zdominują rynek pracy i będą stanowić około 75% osób aktywnych zawodowo na świecie. W tej grupie znajdą się również reprezentanci pokolenia Z, a ich odsetek wyniesie ok. 20%. Warto więc już teraz zastanowić się kim są osoby należące do tych generacji i jakie są ich oczekiwania odnośnie życia zawodowego.

[OBRAZ="57">


Pokolenie Y i pokolenie Z – czym się różnią?


Terminem pokolenie Y określa się najczęściej ludzi urodzonych po 1985 roku. Osoby te dzieciństwo spędzały w ostatnich latach socjalizmu, a w dorosłe życie wkraczały w nowym tysiącleciu. Ich wspólne doświadczenia to przede wszystkim dorastanie w gospodarce wolnorynkowej, obcowanie z nowoczesnymi technologiami oraz większa swoboda w przemieszczaniu się poza granice kraju.

Po pokoleniu Millenialsów, powoli przychodzi pora na generację Z, a więc osoby które przyszły na świat po 1995 roku. Ci młodzi ludzie właściwie nie pamiętają czasów „poza Unią Europejską”, a ich życie koncentruje się wokół nowych technologii. Co więcej, dużo sprawniej niż ich starsi koledzy komunikują się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Mimo tego, że różnica wiekowa między omawianymi generacjami nie jest duża, ich podejście do kariery zawodowej jest zgoła odmienne. Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez firmę Millennial Branding, ponad 40% przedstawicieli pokolenia Y twierdzi, że wysokie wynagrodzenie w największym stopniu motywuje ich do ciężkiej pracy i pozostania w firmie. Dla porównania tylko 28% reprezentantów generacji Z myśli w taki sposób. Sprawdźmy co jeszcze odróżnia te na pozór podobne generacje.

Przedsiębiorczość

Z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że co piąty dorosły mieszkaniec naszego kraju planuje założyć własną działalność gospodarczą w ciągu najbliższych lat. Warto zaznaczyć, że w tej grupie znajdują się również osoby młode, poniżej 30. roku życia. Międzynarodowe badania zdają się potwierdzać te wnioski. Jednak jak wynika z dostępnych analiz, to pokolenie osób najmłodszych (16-20 lat) jest bardziej nastawione na prowadzenie własnego biznesu niż ich nieco starsi koledzy (21-32 lat). Około 17% Z-tów zamierza otworzyć własną firmę (wobec 11% Y-greków).


Multizadaniowość

Oba omawiane pokolenia pracują inaczej niż ich starsi koledzy. W jednym czasie potrafią wykonywać wiele czynności jednocześnie. Co ciekawe to jednak pokolenie Y charakteryzuje się większą skłonnością to wykonywania wielu zadań równocześnie niż młodsze pokolenie Z. Około 66% Y-greków preferuje ten styl pracy wobec 54% Z-tów. Co więcej, to również przedstawiciele generacji Y (68%) częściej niż ich młodsi koledzy (58%) lubią ciągle podejmować nowe wyzwania i nie nudzić się w pracy.

Komunikacja z innymi

Zarówno Z-ety jak i Y-greki nie mają trudności w porozumiewaniu się za pośrednictwem nowoczesnych kanałów komunikacyjnych. Niemniej jednak, obie generacje są nadal przywiązane do tradycyjnych form komunikacji. Jak wskazują badania, 51% przedstawicieli pokolenia Z i 52% reprezentantów pokolenia Y najbardziej ceni sobie porozumiewanie się „twarzą w twarz” z jednym rozmówcą. Co ciekawe, Y-greki nieco częściej niż Z-ety wybierają pocztę elektroniczną jako najbardziej preferowany sposób komunikacji (18% wobec 16%). Może to wynikać z tego, że młodsza generacja chętniej korzysta z bardziej nowoczesnych sposobów porozumiewania się. Przedstawiciele obu generacji tak samo często wymieniali natomiast wykorzystanie urządzeń mobilnych do kontaktu ze współpracownikami (po 11%).

Wykorzystanie nowoczesnych technologii

Oba pokolenia wychowały się w świecie nowoczesnych technologii. Dlatego nie dziwi, że około 80% ich reprezentantów chce wykorzystywać je w pracy do osiągania celów zawodowych. Przedstawiciele wspomnianych generacji widzą jednak pewne zagrożenia z tym związane. Bilsko 40% reprezentantów pokolenia Z twierdzi, że urządzenia mobilne rozpraszają ich uwagę w pracy i utrudniają realizację codziennych obowiązków zawodowych. Szczególnie dotyczy to Facebooka i wiadomości e-mailowych, które wymieniło odpowiednio po 33% i 13% badanych Z-tów. Podobne zagrożenia widzi około 25% Y-greków. Według większości z nich w największym stopniu rozprasza ich odbieranie e-maili (31%) oraz korzystanie z Facebooka (28%).

Oczekiwania wobec menedżerów

Według obu pokoleń dobry menedżer powinien być przede wszystkim uczciwy. Na tę cechę przełożonych wskazało po 52% przedstawicieli obu generacji. Zdaniem znacznej części Z-tów (34%) i Y-greków (35%), zarządzający muszą mieć również jasno sprecyzowaną strategię działania, wspieraną przez dobrze rozwinięte zdolności komunikacyjne. Generacja Z (61%) częściej niż Y (56%) wymaga od swojego szefa uwagi i szybszej informacji zwrotnej. Z kolei pokolenie Y woli być bardziej niezależne w pracy niż ich młodsi koledzy.

Charakter pracy

Najmłodsze generacje pracują na ogół na dużych powierzchniach biurowych. Niemniej jednak, przedstawiciele pokolenia Y w większym stopniu cenią sobie pracę w tradycyjnych biurach niż reprezentanci pokolenia Z. Jako drugie najbardziej preferowane miejsce pracy, oba pokolenia wskazały biura co-workingowe, które umożliwiają większą swobodę. Niektórzy wybierali również możliwość pracy w domu, choć Z-ety były dużo bardziej otwarte na takie rozwiązanie niż Y-greki. Ogólna lokalizacja firmy jest znacznie ważniejsza dla generacji Y, a generacji Z bardziej zależy na dostosowaniu miejsca pracy do swoich indywidualnych potrzeb.

Zmiana pracy

Przedstawiciele pokolenia Z i Y wykazują dużą większą zdolność i skłonność do zmiany pracy niż ich rodzice. Jednak jak wynika z badań, nie planują zbyt często zmieniać miejsca zatrudnienia. Z-ety chcą pracować w czterech firmach w ciągu całego życia, Y-greki zaś u pięciu pracodawców.

Pokolenie Z i Y na rynku pracy – co myślą o sobie nawzajem?


Postrzeganie pokolenia przez ich przedstawicieli często odbiega od tego, co myślą o nich reprezentanci innych generacji. Tak jest też w przypadku obu omawianych pokoleń. Warto jednak zaznaczyć, że Y-greki są znacznie bardziej surowi wobec swoich młodszych kolegów.

Z-ety przedstawiają samych siebie w samych superlatywach. Uważają się za osoby kreatywne, otwarte, pomysłowe, inteligentne i posiadające nowatorskie podejście do pracy. Jako swoją największą wadę wymieniają lenistwo. Nieco starsza generacja wśród najbardziej charakterystycznych cech pokolenia Z wymienienia lenistwo, otwartość, kreatywność, egocentryzm oraz brak ukierunkowania.Co ciekawe, z perspektywy Z-etów ich pokolenie właściwie nie różni się od pokolenia Y. Wśród najczęściej występujących cech wskazali niemalże te same co w odniesieniu do siebie. Na liście nie znalazło się tylko lenistwo. Z kolei Y-greki postrzegają samych siebie bardzo pozytywnie. Oceniają się jako osoby kreatywne, pomysłowe, inteligentne, posiadające nowatorskie podejście, a także przedsiębiorcze i odpowiedzialne.Podsumowanie


Powyżej przedstawiono kilka charakterystycznych cech dwóch najmłodszych pokoleń, które za klika lat „zawładną” rynkiem pracy. Mimo pewnych podobieństw, przedstawiciele generacji Z i Y różnią się między sobą. Dlatego już dziś firmy powinny dostrzec te różnice i przygotować się na wyzwania stawiana przez nowych pracowników.

Bibliografia
  1. Gen Y and Gen Z Global Workplace Expectations Study, Millennial Branding 2015, http://millennialbranding.com/2014/geny-genz-global-workplace-expectations-study/ [dostęp: 15.06.2015],
  2. The 2015 Deloitte Millennial Survey, Deloitte 2015, http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/oczekiwania-pokolenia-Y.html?cq_ck=1424681454248 [dostęp: 15.06.2015].

Maria Hajec

Udostępnij