Artykuły

Wypadki przy pracy w 2010 roku

26.04.2011
W niniejszym opracowaniu zostały przedstawione podstawowe statystyki dotyczące wypadków przy pracy w Polsce. Pierwsza część publikacji koncentruje się na tym, jak w latach 2005-2010 zmieniała się liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w naszym kraju. Kolejne tabele i wykresy dostarczą szczegółowych informacji na temat liczby poszkodowanych w poszczególnych województwach Polski w 2010 roku. Interesującą częścią zestawienia są dane mówiące o tym, w których branżach gospodarki narodowej zarejestrowano najwięcej ofiar wypadków przy pracy w 2010 roku. Dane przytoczone w opracowaniu uwzględniają zarówno liczby bezwzględne (liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem), jak i wskaźnik wypadkowości (liczba poszkodowanych na 1 000 pracujących).

Na opracowanie składają się 3 tabele i 2 wykresy:

Tabela 1. Liczba wypadków przy pracy w latach 2005-2010
Tabela 2. Liczba wypadków przy pracy w poszczególnych województwach Polski w 2010 roku
Tabela 3. Liczba wypadków przy pracy oraz wskaźnik wypadkowości (‰) w poszczególnych branżach gospodarki narodowej w 2010 roku

Wykres 1. Wskaźnik wypadkowości (‰) w latach 2005-2010
Wykres 2. Wskaźnik wypadkowości w poszczególnych województwach Polski w 2010 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij