Artykuły

Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe w Polsce w 2012 roku

18.11.2013
Publikacja prezentuje zjawisko wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, jakie odnotowano w Polsce w 2012 roku. Przedstawiono liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w analizowanym okresie oraz dla porównania przytoczono dane z wcześniejszych lat. Prezentując wypadki przy pracy wśród polskich pracowników w 2012 roku, uwzględniono podział na płeć, województwo oraz stopień ciężkości wypadku. Ponadto, oprócz przedstawienia bezwzględnej liczby wypadków przy pracy, pokazano ile osób zostało poszkodowanych w przeliczeniu na 1 000 zatrudnionych. Publikacja prezentuje również informacje dotyczące chorób zawodowych – ile ich odnotowano w analizowanym okresie oraz jakie to jednostki chorobowe.

Na opracowanie składają się 2 tabele oraz 8 wykresów:
Tabela 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w Polsce w poszczególnych sektorach gospodarki w 2012 roku
Tabela 2. Choroby zawodowe w Polsce według jednostek chorobowych w 2012 roku

Wykres 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w Polsce w latach 2009-2012
Wykres 2. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w Polsce ze względu na płeć w 2012 roku
Wykres 3. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w Polsce ze względu na stopień ciężkości wypadku w 2012 roku
Wykres 4. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w poszczególnych województwach Polski w 2012 roku
Wykres 5. Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1 000 pracujących w Polsce w latach 2009-2012
Wykres 6. Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1 000 pracujących w poszczególnych województwach Polski w 2012 roku
Wykres 7. Liczba stwierdzonych przypadków chorób zawodowych w Polsce w latach 2009-2012
Wykres 8.Liczba stwierdzonych przypadków chorób zawodowych w poszczególnych województwach Polski w 2012 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij