Artykuły

Współczynnik aktywności zawodowej w poszczególnych województwach w latach 1999-2008

30.06.2008
Wartość współczynnika aktywności zawodowej dla województwa informuje nas o procentowym udziale osób aktywnych zawodowo w ogólnej populacji mieszkającej w danym województwie i będącej w wieku 15 lat i więcej. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały wartości współczynnika charakteryzujące mieszkańców 16 województw Polski. Z tabel zamieszczonych w publikacji czytelnik dowiaduje się, jak w latach 1999-2008 zmieniał się udział osób pracujących oraz niepracujących ale zainteresowanych podjęciem pracy w stosunku do ogółu społeczności zamieszkującej dane województwo. Sposób prezentacji danych pozwala na analizę sytuacji w wybranym województwie oraz na dokonywanie porównań międzyregionalnych. Wykresy zamieszczone w opracowaniu dodatkowo ilustrują, jak kształtowały się wartości współczynników aktywności zawodowej w województwach składających się na 6 głównych regionów Polski.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 7 wykresów:

Tabela 1. Współczynnik aktywności zawodowej w poszczególnych województwach w latach 1999-2008 (%)
Tabela 2. Zmiana wartości współczynnika aktywności zawodowej w poszczególnych województwach
na przestrzeni lat 1999-2008 oraz 2003-2008 (%)


Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej w poszczególnych województwach w 2008 roku (%)
Wykres 2. Kształtowanie się współczynnika aktywności zawodowej w województwach centralnego regionu Polski w latach 1999-2008 (%)
Wykres 3. Kształtowanie się współczynnika aktywności zawodowej w województwach południowego regionu Polski w latach 1999-2008 (%)
Wykres 4. Kształtowanie się współczynnika aktywności zawodowej w województwach wschodniego regionu Polski w latach 1999-2008 (%)
Wykres 5. Kształtowanie się współczynnika aktywności zawodowej w województwach północnego regionu Polski w latach 1999-2008 (%)
Wykres 6. Kształtowanie się współczynnika aktywności zawodowej w województwach północno - zachodniego regionu Polski w latach 1999-2008 (%)
Wykres 7. Kształtowanie się współczynnika aktywności zawodowej w województwach południowo - zachodniego regionu Polski w latach 1999-2008 (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij