Artykuły

Wskaźnik opodatkowania pracy w krajach UE w latach 1995-2010

02.08.2012
Opracowanie zawiera informacje na temat opodatkowania pracy w krajach Unii Europejskiej (UE) w latach 1995-2010. Stopień obciążenia podatkami porównano za pomocą tzw. wskaźnika hipotetycznego opodatkowania pracy (Implicit Tax Rate on Labour). Uwzględnione w opracowaniu statystyki dotyczą 27 krajów członkowskich UE i są zaprezentowane w ujęciu dwuletnim. W publikacji porównano również stopień opodatkowania pracy w UE-27 i Polsce. Ponadto oszacowano zmiany w wysokości wskaźnika opodatkowania pracy w krajach UE na przestrzeni lat 1995-2010.
Na opracowanie składają się 1 tabela i 3 wykresy:

Tabela 1. Wskaźnik opodatkowania pracy w krajach UE w latach 1995-2010 (%)

Wykres 1. Wskaźnik opodatkowania pracy w krajach UE w 2010 roku (%)
Wykres 2. Zmiana wskaźnika opodatkowania pracy w krajach UE na przestrzeni lat 1995-2010 (punkty procentowe)
Wykres 3. Wskaźnik opodatkowania pracy w Polsce oraz UE-27 w latach 1995-2010 (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij