Artykuły

Wakacje czas start, czyli jak wypoczywają Polacy?

10.07.2015 Autor: Marta Kowalówka
Okres wakacyjny w pełni, więc Polacy ruszyli na urlopy. Czy aby na pewno? Z badania CBOS wynika, że jedynie połowa z nas w ciągu roku wypoczywa przez co najmniej dwa dni poza miejscem swojego zamieszkania. Pozostali nie wyjeżdżają by odpocząć, przede wszystkim z powodów finansowych.
Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów. Potwierdzają to statystyki OECD za 2014 rok, wedle których w ciągu dwunastu miesięcy, tylko sześć innych nacji (na trzydzieści sześć analizowanych) spędzało w pracy więcej godzin. Przepracowanie w efekcie może doprowadzić do niższej wydajności pracy i źle wpływa na zdrowie zatrudnionego. Dlatego odpoczynek jest bardzo ważny, nie tylko dla samego pracownika, ale także dla efektywnego funkcjonowania całej organizacji.

Według polskiego prawa, każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje w zależności od stażu pracy 20 lub 26 dni urlopu. Co więcej, w ciągu roku powinniśmy skorzystać chociaż raz z nieprzerwanego wypoczynku, który będzie trwał co najmniej 14 następujących kolejno po sobie dni kalendarzowych. Czy Polacy wolne spędzają w domach czy na wyjeździe?

Połowa Polaków nie wyjeżdża na urlop


Jak wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS, w 2014 roku ponad połowa (53%) dorosłych Polaków wypoczywała poza miejscem zamieszkania przynajmniej raz przez co najmniej dwa dni. Wydaje się, że odsetek ten nie jest wysoki, jednak to i tak o 7 p.p. więcej niż w roku 2013. Pozostałe 47% w ogóle nie wyjeżdżało w celach turystycznych.

W zdecydowanej większości osoby badane wypoczywały tylko w Polsce (35%), a 11% zarówno w kraju jak i za granicą. Jedynie 7% wskazało, że wyjeżdżało na urlop wyłącznie do innych krajów. Najczęściej były to Niemcy, Chorwacja, Czechy, Hiszpania, Węgry i Włochy.

Dlaczego niemal połowa Polaków nie wyjeżdża by odpocząć? Odpowiedź jest prosta – brak pieniędzy. Taki powód wskazało aż 40% badanych. Za inne przyczyny niekorzystania braku wyjazdów w trakcie urlopu badani wskazywali m.in. na obowiązki domowe, zawodowe czy problemy zdrowotne. Co ciekawe 11% ankietowanych zadeklarowało, że nie odczuwa potrzeby wyjazdu.

Ile czasu spędzamy na wakacjach?


Spośród tych, którzy wyjechali, średni łączny okres trwania wypoczynku poza miejscem zamieszkania wyniósł 16 dni. Oznacza to, że na wyjeździe turystycznym Polacy w 2014 roku spędzili przeciętnie o około jeden dzień dłużej niż w 2013 i 2012 roku.Największy odsetek badanych wyjeżdżał by odpocząć w ciągu roku w sumie do 7 dni (36%). Drugą najliczniejszą grupę stanowiły osoby które zdecydowały się na urlop trwający od 8 do 14 dni (29%). Im dłuższy czas wyjazdu tym odsetek osób które z niego korzystały był mniejszy – na wyjazd trwający od 15 do 21 dni zdecydowało się 17%, od 22 do 30 dni – 10%, a na dłuższe niż 30 dni – 8% badanych.Jak wyglądają statystyki na temat pojedynczych wyjazdów? Według CBOS w 2014 roku, podobnie jak w dwóch poprzednich latach najbardziej popularne były wyjazdy około tygodniowe (średnio na 8 dni).

Na taki pojedynczy wyjazd trwający przynajmniej tydzień decydował się blisko co trzeci dorosły Polak. To znacznie więcej niż rok wcześniej. W 2012 roku odsetek osób, które ponad siedmiodniowy urlop spędziły poza miejscem zamieszkania był o 5 p.p. niższy. Spośród omawianej grupy, 16% wyjeżdżało na urlopy zarówno długie (trwające powyżej 7 dni) jak i krótkie (poniżej 7 dni), a 17% korzystało wyłącznie z dłuższych wyjazdów (powyżej 7 dni). Pozostałe 20% wyjeżdżających korzystało wyłącznie z krótkich urlopów.Dlaczego warto wyjechać?


Powyższe pytanie wydaje się retoryczne, jednak jak już wcześniej wspomniano, 11% Polaków nie odczuwa potrzeby wakacyjnego wyjazdu. Dobrze jest więc przeanalizować jakie korzyści wynikają z urlopów pracowników dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzone przez SHRM oraz U.S. Travel Association dowodzi, że menedżerowie HR uważają, że wakacje przynoszą pożytek całej organizacji. W jaki sposób? To oczywiste – pracownicy którzy podróżują, czują dużo większą satysfakcję z pracy, zwłaszcza w porównaniu do ich kolegów którzy nie wyjeżdżają. Z tym stwierdzeniem zgodziło się łącznie 78% kierowników. Prawie taki sam odsetek (77%) wskazał, że pracownicy korzystający z wakacyjnych urlopów stają się bardziej produktywni, a 75% stwierdziło, że po wyjeździe podopieczni osiągają lepsze wyniki w pracy. Do innych zalet wynikających z wyjazdu wakacyjnego HR-owcy zaliczyli większe zaangażowanie pracowników w pracę, wykreowanie mocniejszej więzi z pracodawcą oraz mniejszą absencję chorobową.

Bibliografia
CBOS, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_016_15.PDF (dostęp: 03.07.2015).
OECD, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANHRS (dostęp: 03.07.2015).
Project Time Off, http://www.projecttimeoff.com/research/vacations-impact-workplace (dostęp: 03.07.2015).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141 (dostęp: 03.07.2015).

Marta Kowalówka

Udostępnij