Artykuły

W stronę większej elastyczności – zadania nowoczesnego działu HR

13.06.2013 Autor: Karol Wolski, Małgorzata Szymańska
W artykule przedstawiono wyzwania stojące przed nowoczesnymi działami HR dużych firm, zwracając szczególną uwagę na potrzebę tworzenia coraz bardziej elastycznych metod zarządzania. Przeanalizowano zmiany społeczne i kulturowe, które spowodowały silne zróżnicowanie potrzeb pracowników. Różne oczekiwania dotyczące warunków pracy zobrazowano wynikami badań, które wskazują na konieczność projektowania coraz bardziej złożonych systemów motywacyjnych. Zwrócono również uwagę na wyzwania, jakie przed specjalistami HR stawia zróżnicowanie potrzeb pracowników w zakresie preferowanych form i metod pracy oraz systemów z zakresu work-life balance. Podkreślono, że w celu skutecznego identyfikowania potrzeb pracowniczych, dział HR musi być nastawiony na systematyczne badania opinii i postaw personelu.

Karol Wolski
Małgorzata Szymańska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij