Artykuły

W jakich zawodach pracują Europejczycy?

02.09.2011
Opracowanie zawiera informacje na temat profesji, które reprezentują pracujący Europejczycy. Pierwsza część publikacji dostarcza informacji o łącznej liczbie pracujących w 9 grupach zawodowych (m.in. specjaliści, pracownicy biurowi, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy) we wszystkich krajach Unii Europejskiej w 2010 roku. Zaprezentowano także strukturę pracujących w UE-27 według grup zawodów. Drugą część materiału stanowią statystyki dotyczące pracujących w analizowanych grupach zawodów w poszczególnych państwach Wspólnoty w 2010 roku. Dodatkowo, dla każdego kraju członkowskiego wskazano najliczniejszą grupę zawodową oraz udział zatrudnionych w tej grupie w ogóle pracujących. W opracowaniu wykorzystano statystyki Eurostat.

Na opracowanie składają się 1 wykresy i 3 tabele:

Tabela 1. Pracujący według grup zawodów w UE-27 w 2010 roku (tys.)
Tabela 2. Pracujący według grup zawodów w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w 2010 roku (tys.)
Tabela 3. Najliczniejsza grupa zawodowa w poszczególnych krajach UE oraz udział zatrudnionych w tej grupie zawodowej w ogóle pracujących (%) w 2010 roku

Wykres 1. Struktura pracujących w UE-27 w 2010 roku według grup zawodów (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij