Artykuły

Umowy "śmieciowe" – wyzysk czy szansa na pracę?

29.11.2011 Autor: Karol Wolski, Małgorzata Szymańska
W artykule przedstawiono problemy społeczne i ekonomiczne związane z zatrudnianiem pracowników na podstawie umów-zleceń i umów o dzieło. W artykule wyjaśniono pojęcie umów śmieciowych i omówiono ich wpływ na zmniejszanie stopy bezrobocia wśród młodych. Przeanalizowano przyczyny, dla których podpisywanie umów śmieciowych jest korzystne dla pracodawców. Zwrócono uwagę na sytuację życiową i ekonomiczną młodych ludzi pozbawionych stabilności zawodowej, części składek społecznych i praw pracowniczych. W tekście opisano także możliwości elastycznego zarządzania czasem przez pracowników zatrudnionych na umowy śmieciowe. Artykuł przedstawia również stanowiska, zgodnie z którymi możliwość podpisywania umów śmieciowych chroni społeczeństwo przed nagłym wzrostem bezrobocia wśród młodych.

Karol Wolski
Małgorzata Szymańska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij