Artykuły

Szkolenia na koszt pracodawcy w UE

15.04.2011 Autor: Aleksandra Strojek
W niniejszym artykule podsumowano wyniki badania European Working Conditions Survey przeprowadzonego przez Eurofound w 2010 roku. W publikacji zaprezentowano wyniki dotyczące szkoleń pracowników na koszt pracodawców w Unii Europejskiej. Przedstawiono, jaki odsetek pracowników zdobywał nowe kwalifikacje dzięki dofinansowaniu przedsiębiorstwa w latach 1995-2010. Z podziałem na kraje przedstawiono wyniki za 2010 rok, dzięki czemu czytelnik dowie się, w jakich krajach osób takich było najwięcej. W dalszej kolejności przeanalizowano dostęp do szkoleń w zależności od następujących kryteriów: rodzaju umowy o pracę, typu wykonywanej pracy oraz wieku pracownika. W ostatniej części publikacji omówiono, jak odbyte szkolenia oceniają sami pracownicy.

Aleksandra Strojek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij