Artykuły

Świat nauki i świat biznesu – razem czy osobno? Podsumowanie wyników II edycji projektu „Uczelnia

30.11.2012 Autor: Karolina Kukla
W niniejszym artykule znajdą Państwo ocenę dostosowania szkolnictwa wyższego w Polsce do potrzeb rynku pracy w roku 2011. Przedstawione i zanalizowane zostały wyniki badań prowadzonych w ramach II edycji projektu „Uczelnia przyjazna pracodawcom”. Autorka artykułu koncentruje się na kwestiach oceny umiejętności absolwentów uczelni i szkół wyższych niezbędnych w pracy, kwalifikacji deficytowych, intensywności i jakości współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego a pracodawcami oraz kariery zawodowej absolwentów. Analiza badań pozwoliła na identyfikację obszarów, które przyczyniać się mogą do zaistnienia nieadekwatności między uczelniami a firmami, a przez to prowadzić do bezrobocia wśród absolwentów uczelni i szkół wyższych oraz blokowania możliwości rozwoju polskiej gospodarki.

Karolina Kukla

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij