Artykuły

Struktura pracujących w przemyśle w Polsce

20.10.2015
Pod koniec 2013 roku w przemyśle pracowało ponad 2,8 mln osób, a więc ok. 30% wszystkich pracujących. Warto więc sprawdzić jak wyglądała struktura zatrudnienia w tej ważnej dla Polski gałęzi gospodarki.

Wykres 1. Liczba zatrudnionych w przemyśle w 2010, 2012 i 2013 roku (w tys.)
Wykres 2. Struktura pracujących w przemyśle według poszczególnych działów w Polsce w 2013 roku (w tys.)
Wykres 3. Struktura pracujących w przemyśle według sektora własności w Polsce w 2013 roku (w tys.)
Tabela 1. Struktura pracujących w przemyśle według statusu zatrudnienia w Polsce w 2013 roku
Wykres 4. Struktura pracujących w przemyśle według województw w Polsce w 2013 roku (w %)*
Wykres 5. Struktura pracujących w przemyśle według wieku w Polsce w 2013 roku (w tys. i %)
Wykres 6. Struktura pracujących w przemyśle według płci w Polsce w 2013 roku (w tys. i %)
Wykres 7. Struktura pracujących w przemyśle według poziomu mwykształcenia w Polsce w 2013 roku (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij