Artykuły

Stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej w 2011 roku

03.06.2012
W opracowaniu zaprezentowano informacje na temat stopy bezrobocia w krajach członkowskich Unii Europejskiej w 2011 roku. Dane przedstawiono w ujęciu kwartalnym oraz jako średnią z czterech kwartałów. Dodatkowo ukazano stopę bezrobocia przy uwzględnieniu takich zmiennych jak płeć i wiek. W przypadku kryterium wieku skoncentrowano się wyłącznie na osobach do 25 roku życia. Dla dwóch cech stopę bezrobocia wyrażono jako średnią z czterech kwartałów 2011 roku. Dane zestawione w formie tabelarycznej i graficznej pozwalają na ocenę skali bezrobocia w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 3 wykresy:

Tabela 1. Stopa bezrobocia (w %) w krajach Unii Europejskiej w 2011 roku – dane kwartalne
Tabela 2. Stopa bezrobocia (w %) wśród osób do 25 roku życia w krajach Unii Europejskiej w 2011 roku – dane kwartalne
Tabela 3. Stopa bezrobocia (w %) w podziale na płeć w krajach UE w 2011 roku

Wykres 1. Stopa bezrobocia (w %) w krajach Unii Europejskiej w 2011 roku
Wykres 2. Stopa bezrobocia (w %) wśród osób do 25 roku życia w krajach Unii Europejskiej w 2011 roku
Wykres 3. Stopa bezrobocia (w %) w podziale na płeć w wybranych krajach UE w 2011 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij