Artykuły

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w latach 2001-2007

02.07.2008
W opracowaniu przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce w latach 2001-2007. W pierwszej części można przeczytać jak duże terytoria zajmują poszczególne strefy w naszym kraju. Zamieszczone zostały informacje o obszarach ogólnych, zagospodarowanych oraz wolnych pod inwestycje. Analiza stopnia zagospodarowania stref to istotny wskaźnik dla potencjalnych inwestorów. Kolejne tabele informują czytelnika o liczbie ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w poszczególnych strefach. Oprócz najnowszych danych z okresu wrzesień 2006-grudzień 2007 można przyjrzeć się, jak w latach 2005-2007 zmieniała się liczba ważnych zezwoleń. Szeroko przedstawiona została kwestia inwestycji w latach 2004-2007. Wielkość i nakłady przeznaczone na promocje w 2007 roku pozwalają przekonać się, które strefy są najczęściej wybierane przez inwestorów. Z kolei nakład inwestycyjny na jednostkę powierzchni oraz udział poszczególnych stref w łącznych inwestycjach umożliwiają porównanie różnych części Polski pod względem rozwoju gospodarczego Polski. Dodatkowo, opracowanie informuje czytelnika, które kraje inwestują najwięcej oraz jakie branże cieszą się największą popularnością w strefach. Ostatnia część opracowania dotyczy miejsc pracy, które powstały na obszarach Specjalnych Stref Ekonomicznych w latach 2001-2007. Szczególną uwagę zwrócono na nowo utworzone miejsca pracy, ponieważ są one oznaką rozwoju strefy i regionu. Najbardziej aktualne dane statystyczne zawiera opracowanie Specjalne strefy ekonomiczne w 2008 roku . Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania stref znajdą Państwo w artykułach: Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce oraz Specjalne strefy ekonomiczne w I kwartale 2009.

Na opracowanie składa się 10 tabel i 4 wykresy:

Tabela 1. Lokalizacja Specjalnych Stref Ekonomicznych – stan na grudzień 2007
Tabela 2. Obszar Specjalnych Stref Ekonomicznych- grunty zagospodarowane i niezagospodarowane w 2007 roku
Tabela 3. Liczba ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze SSE w okresie wrzesień 2006-grudzień 2007
Tabela 4. Liczba ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze SSE w latach 2005-2007
Tabela 5. Poniesione nakłady inwestycyjne, nakłady na promocje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w 2007 roku
Tabela 6. Udział Specjalnych Stref Ekonomicznych w łącznych nakładach inwestycyjnych w latach 2004-2007
Tabela 7. Nakłady inwestycyjne [mln] według kraju pochodzenia kapitału w latach 2005-2007
Tabela 8. Nakłady inwestycyjne [mln] w Specjalnych Strefach Ekonomicznych według poszczególnych branż w latach 2004-2007
Tabela 9. Miejsca pracy nowe i utrzymane w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w 2007 roku
Tabela 10. Liczba miejsca pracy w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w latach 2001-2007

Wykres 1. Stopień zagospodarowania gruntów (%) w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w latach 2004 i 2007
Wykres 2. Udział Specjalnych Stref Ekonomicznych w łącznych nakładach inwestycyjnych (%) w 2007 roku
Wykres 3. Liczba miejsc pracy w poszczególnych Specjalnych Strefach Ekonomicznych w 2007 roku
Wykres 4. Procent nowych i utrzymanych miejsc pracy w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w 2007 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij