Artykuły

Skala zagrożeń w miejscu pracy 2009

02.09.2010 Autor: Gabriela Jabłońska
Niniejsza publikacja została poświęcona warunkom pracy w Polsce w 2009 roku. Z pierwszej jej części dowiedzą się Państwo, od czego zależy bezpieczeństwo w miejscu zatrudnienia. Kolejna część artykułu to ocena warunków pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych województwach naszego kraju. Warto dowiedzieć się, jak kształtuje się środowisko pracy w zależności od sekcji gospodarczej, czy płci zatrudnionego. W ostatniej części publikacji przedstawiono zmianę warunków pracy w Polsce w latach 1992-2009. W celu lepszego zobrazowania zjawiska posłużono się wskaźnikiem zatrudnienia w warunkach zagrożenia. Jest to liczba pracujących w niebezpiecznym środowisku przypadająca na 1 000 wszystkich zatrudnionych.

Gabriela Jabłońska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij