Artykuły

Samozatrudnienie w Unii Europejskiej w latach 2001-2009

07.01.2011
W niniejszym materiale porównano statystyki dotyczące samozatrudnionych w krajach Unii Europejskiej. Uwzględnione dane obejmują lata 2001-2009 i zostały zaprezentowane w ujęciu co dwa lata. W opracowaniu przedstawiono informacje o osobach zatrudnionych „na swoim” oraz udziale, jaki stanowili w ogólnej liczbie pracujących w analizowanym okresie. Zilustrowano również poziom wykształcenia tej grupy aktywnych zawodowo w wybranych państwach UE. W ostatniej części publikacji zaprezentowano odsetki samozatrudnionych w wybranych krajach Wspólnoty w czterech obszarach gospodarki: rolnictwo, handel, budownictwo, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Na opracowanie składa się 1 tabela i 6 wykresów:

Tabela 1. Samozatrudnieni w ogólnej liczbie pracujących w krajach UE w latach 2001-2009 (%)

Wykres 1. Samozatrudnieni w ogólnej liczbie pracujących w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 2001-2009 (%)
Wykres 2. Struktura wykształcenia samozatrudnionych w wybranych krajach UE w 2009 roku (%)
Wykres 3. Odsetek samozatrudnionych w rolnictwie w wybranych krajach UE w 2009 roku (%)
Wykres 4. Odsetek samozatrudnionych w handlu w wybranych krajach UE w 2009 roku (%)
Wykres 5. Odsetek samozatrudnionych w budownictwie w wybranych krajach UE w 2009 roku (%)
Wykres 6. Odsetek samozatrudnionych w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej w wybranych krajach UE
w 2009 roku (%)
Udostępnij