Artykuły

Rynek pracy w województwie śląskim

27.10.2014
Województwo śląskie, w porównaniu do innych regionów Polski, cechuje się stosunkowo niskim współczynnikiem aktywności zawodowej, niskim wskaźnikiem zatrudnienia, ale także niską stopą bezrobocia. Jakie wartości na Śląsku osiągały wymienione wskaźniki w ostatnim czasie?

Opracowanie zawiera 8 wykresów.

Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej na Śląsku i w Polsce w latach 2011 - 2014 (w %)
Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia na Śląsku i w Polsce w latach 2011 – 2014 (w %)
Wykres 3. Stopa bezrobocia na Śląsku i w Polsce w latach 2011 - 2014 (w %)
Wykres 4. Współczynnik aktywności zawodowej na Śląsku w zależności od wieku w II kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 5. Wskaźnik zatrudnienia na Śląsku w zależności od poziomu wykształcenia w II kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 6. Struktura bezrobotnych według przyczyn bezrobocia, płci i miejsca zamieszkania na Śląsku w II kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 7. Stopa bezrobocia w podziale na płeć na Śląsku w latach 2013 – 2014 (w %)
Wykres 8. Pracujący według płci i wybranych branż na Śląsku w II kwartale 2014 roku (w tys.)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij