Artykuły

Równowaga między pracą a życiem, work - life balance

26.08.2013 Autor: Joanna Kłosowska
Artykuł prezentuje zagadnienia związane ze wzajemnymi wpływami pracy i innych obszarów życia człowieka. Wpływ ten może być zarówno negatywny, gdy praca pozostaje w konflikcie z funkcjonowaniem pozazawodowym, jak i pozytywny, np. wtedy, gdy ma miejsce transfer doświadczenia z jednej sfery do drugiej. W publikacji zdefiniowano pojęcie work-life balance. Przedstawiono różne podejścia do tego zagadnienia oraz ukazano ewolucję poglądów na to zjawisko. Artykuł przedstawia również, jakie mogą być konsekwencje konfliktu między pracą a życiem prywatnym oraz kiedy taki konflikt jest najbardziej prawdopodobny.

Joanna Kłosowska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij