Artykuły

Przyczyny wypadków przy pracy w przemyśle w latach 2005-2011

05.08.2013
Opracowanie prezentuje przyczyny wypadków przy pracy i wypadków traktowanych na równi z wypadkami przy pracy (bez wypadków w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie). Wykorzystane dane dotyczą przemysłu (sekcje PKD 2007: B - Górnictwo i wydobywanie, C - Przetwórstwo przemysłowe, D – Energetyka i ciepłownictwo, E – Woda i gospodarowanie ściekami i odpadami). Liczba wypadków została przedstawiona na poziomie poszczególnych województw w latach 2005 – 2011. Ponadto ukazano liczbę wypadków według przyczyn wypadków. W publikacji wykorzystano dane GUS.

Na opracowanie składają się 2 wykresy i 10 tabel:

Wykres 1. Ilość wypadków przy pracy w przemyśle (sekcje PKD 2007: B, C, D, E) w Polsce w latach 2005 – 2011 – ogółem wszystkie kategorie wypadków (tys.)
Wykres 2. Procentowy rozkład liczby wypadków w województwach w odniesieniu do całkowitej liczby wypadków w Polsce w 2011 r. – ogółem wszystkie kategorie wypadków

Tabela 1. Ilość wypadków przy pracy w przemyśle (sekcje PKD 2007: B, C, D, E) w Polsce w podziale na województwa w latach 2005 – 2011 – ogółem wszystkie kategorie wypadków
Tabela 2. Ilość wypadków przy pracy w przemyśle (sekcje PKD 2007: B, C, D, E) w Polsce w podziale na województwa w latach 2005 – 2011 ze względu na niewłaściwy stan czynnika materialnego
Tabela 3. Ilość wypadków przy pracy w przemyśle (sekcje PKD 2007: B, C, D, E) w Polsce w podziale na województwa w latach 2005 – 2011 ze względu na niewłaściwą organizację pracy
Tabela 4. Ilość wypadków przy pracy w przemyśle (sekcje PKD 2007: B, C, D, E) w Polsce w podziale na województwa w latach 2005 – 2011 ze względu na niewłaściwą organizację stanowiska pracy
Tabela 5. Ilość wypadków przy pracy w przemyśle (sekcje PKD 2007: B, C, D, E)w Polsce w podziale na województwa w latach 2005 – 2011 ze względu na brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym
Tabela 6. Ilość wypadków przy pracy w przemyśle (sekcje PKD 2007: B, C, D, E) w Polsce w podziale na województwa w latach 2005 – 2011 ze względu na nieużywanie sprzętu ochronnego
Tabela 7. Ilość wypadków przy pracy w przemyśle (sekcje PKD 2007: B, C, D, E) w Polsce w podziale na województwa w latach 2005 – 2011 ze względu na niewłaściwe samowolne zachowanie pracownika
Tabela 8. Ilość wypadków przy pracy w przemyśle (sekcje PKD 2007: B, C, D, E) w Polsce w podziale na województwa w latach 2005 – 2011 ze względu na niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika
Tabela 9. Ilość wypadków przy pracy w przemyśle (sekcje PKD 2007: B, C, D, E) w Polsce w podziale na województwa w latach 2005 – 2011 ze względu na nieprawidłowe zachowanie pracownika
Tabela 10. Ilość wypadków przy pracy w przemyśle (sekcje PKD 2007: B, C, D, E) w Polsce w podziale na województwa w latach 2005 – 2011 z powodu innych przyczyn

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij