Artykuły

Przyczyny nieaktywności zawodowej w Polsce

06.08.2009
Opracowanie prezentuje podstawowe przyczyny nieaktywności zawodowej w Polsce. Przedstawione statystyki są pomocne przy próbach udzielenia odpowiedzi na pytanie: dlaczego tak wielu Polaków nie posiada pracy i nie stara się jej znaleźć. Przyczyny wycofania się z rynku pracy ulegają zróżnicowaniu w zależności od wieku, płci, miejsca zamieszkania. Również wykształcenie jest czynnikiem, który istotnie przyczynia się do postrzegania swojego położenia na rynku pracy. Zestawienie danych mówiących o przyczynach nieaktywności zawodowej w ujęciu kwartalnym od 2006 roku pozwala analizować i obserwować, jak w krótkiej perspektywie czasu zmieniają się przyczyny nieaktywności zawodowej Polaków. Szczegółowe dane dotyczące osób nie pracujących i nie zainteresowanych podjęciem zatrudnienia mogą Państwo znaleźć w opracowaniu Nieaktywni zawodowo w Polsce.

Na opracowanie składa się 5 tabel i 3 wykresy:

Tabela 1. Przyczyny nieaktywności zawodowej w okresie I kwartał 2006-IV kwartał 2009 (tys.)
Tabela 2. Przyczyny nieaktywności zawodowej w zależności od płci w IV kwartale 2009 roku (tys.)
Tabela 3. Przyczyny nieaktywności zawodowej w zależności od miejsca zamieszkania w IV kwartale 2009 roku (tys.)
Tabela 4. Przyczyny nieaktywności zawodowej w zależności od wieku w IV kwartale 2009 roku (tys.)
Tabela 5. Przyczyny nieaktywności zawodowej w zależności od wykształcenia w IV kwartale 2009 roku (tys.)

Wykres 1. Osoby nieaktywne zawodowo według przyczyn nieaktywności w IV kwartale 2009 roku (%)
Wykres 2. Osoby nieaktywne zawodowo według przyczyn nieaktywności i w zależności od płci w IV kwartale 2009 roku (%)
Wykres 3. Osoby nieaktywne zawodowo według przyczyn nieaktywności i w zależności od miejsca zamieszkania w IV kwartale 2009 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij