Artykuły

Prognozy zatrudnienia techników informatyków w Polsce

02.09.2014
Według najnowszych prognoz dla Polski do 2020 roku liczba techników informatyków zatrudnionych na etacie będzie rosnąć w szybkim tempie. Szacuje się, że na koniec 2014 roku liczba takich pracowników IT wyniesie 60,9 tys., w 2017 roku – 64,4 tys., a w 2020 roku aż 68,2 tys.Niewątpliwie ma to bezpośredni związek z ciągłym rozwojem technologicznym naszego państwa. W przeciągu najbliższych 6 lat zatrudnienie w Polsce wzrośnie o prawie 10 tys., zatem z roku na rok będzie przybywać ponad tysiąc etatowych techników informatyków. Szacuje się, że w Polsce brakuje obecnie kilkudziesięciu tysięcy informatyków, co więcej spodziewany jest dalszy wzrost tego wskaźnika. Można zatem przypuszczać, że prognozowany wzrost zatrudnienia techników informatyków pokryje jedynie część zapotrzebowania na specjalistów IT.

Udostępnij