Artykuły

Problemy działów HR w Europie

06.04.2010 Autor: Krzysztof Belczyk
W artykule przedstawiono najważniejsze problemy, z jakimi stykają się działy personalne firm w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Informacje oparto na wynikach Europejskiego Badania Przedsiębiorstw, przeprowadzonego przez Europejską Fundację na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy. Wyróżniono trzy najistotniejsze problemy HR w przedsiębiorstwach w UE, takie jak: trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy, wysoka rotacja zatrudnienia w firmach oraz niski stopień motywacji pracowników. Wskazano branże, które odczuwają największe problemy personalne. Aktualne dane zestawiono z wynikami poprzedniej edycji badania z 2005 roku, dzięki czemu można dokonać porównań na temat zmian, jakie pod tym względem zaszły w europejskich firmach.

Krzysztof Belczyk

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij