Artykuły

Prawdziwy employer branding musi opierać się na badaniach opinii pracowników

22.03.2016 Autor: Piotr Jurczak
Oprócz konkurowania produktami, organizacje coraz częściej współzawodniczą na rynku pracy. Podstawowy błąd polskiego employer brandingu to realizacja działań marketingowych przy pominięciu zabiegania o satysfakcję zatrudnionych.
W okresach, w których rynek pracownika wyraźnie przeważa nad rynkiem pracodawcy szczególnie mocno zyskuje na znaczeniu budowanie wizerunku firmy jako dobrego i atrakcyjnego pracodawcy. Sytuacja dużego zapotrzebowania na specjalistów wymusza rywalizację podmiotów gospodarczych na nowym gruncie. Oprócz konkurowania produktami i usługami, organizacje coraz częściej współzawodniczą na rynku pracy o potencjalnych pracowników. Dlatego coraz większą popularnością cieszą się działania z zakresu budowania marki pracodawcy. Podstawowy błąd polskiego employer brandingu to realizacja zewnętrznych działań promocyjno-marketingowych przy pominięciu zabiegania o satysfakcję pracowników już zatrudnionych. To, jak firma jest postrzegana na zewnątrz bardzo mocno zależy od tego, co dzieje się w jej wnętrzu. Z tego powodu kluczowym etapem budowania marki pracodawcy jest monitorowanie w organizacji nastrojów i opinii zatrudnionych.

Employer branding


Najprościej mówiąc, employer branding to działania zmierzające do ukształtowania wizerunku firmy jako dobrego pracodawcy (Sullivan 2004). Kozłowski dodaje, że są to działania skierowane zarówno do obecnych, jak i potencjalnych pracowników, a ich nadrzędnym celem jest podnoszenie efektywności ekonomicznej organizacji (2012). Skuteczny employer branding oddziałuje na sytuację finansową firmy na dwa sposoby - poprzez obniżenie kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników, jak i podnosząc produktywność zatrudnionych. 35% firm wdrażających employer branding jako efekty tego programu wymienia łatwość w pozyskiwaniu atrakcyjnych kandydatur, 32% z nich raportuje zwiększenie zaangażowania pracowników, 22% redukcję koszów rekrutacji, a 19% zmniejszenie rotacji pracowników (Employer Brand International 2014). Co ciekawe, firmy świadomie kształtujące swój wizerunek pracodawcy są lepiej postrzegane również przez zewnętrznych partnerów biznesowych, a także samych konsumentów (Kozłowski 2012).


Bibliografia
Backhaus, K. Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. Dostępne w internecie: https://www.researchgate.net/profile/Kristin_Backhaus/publication/235310489_Conceptualizing_and_researching_employer_branding/links/00b49536d3ff97e28d000000.pdf [Dostęp 10.03.2015].
Baczewski, G. (2015). W 2016 roku to pracownicy mogą dyktować warunki zatrudnienia. Dostępne w internecie: http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2015/1/w_216_roku_to_pracownicy_moga_dyktowac_warunki_zatrudnienia [Dostęp 11.03.2015].
Bochniarz, H. (2016). (R)ewolucja na rynku pracy? Dostępne w internecie: http://project-syndicate.pl/artykul/rewolucja-na-rynku-pracy,4174.html [Dostęp 10.03.2015].
Chinowski, N. (2015). Do ’17 możliwy spadek bezrobocia poniżej 8 proc. – Męcina, MPiPS (wywiad). Dostępne w internecie: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/19052607,do-%E2%80%9917-mozliwy-spadek-bezrobocia-ponizej-8-proc--%E2%80%93-mecina--mpips-%28wywiad%29 [Dostęp 11.03.2015].
Employer Brand International (2014), 2014 Employer Branding Global Trends Survey Report.
Grupa Fundamenti: managernaobcasach.pl (2015), Zdaniem Marka Zubera: ZGODNIE Z PROGNOZAMI. Dostępne w internecie: http://www.managernaobcasach.pl/zdaniem-marka-zubera-zgodnie-z-prognozami [Dostęp 10.03.2015].
Kozłowski, M. (2012). Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2016), Informacja z 27-01-2016, dostępne w internecie: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,7642,gus-stopa-bezrobocia-w-grudniu-2015-r-wyniosla-9-8-proc-.html [Dostęp 11.03.2015].
Randstad, (2016). Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Dostępne w internecie: http://www.randstad.pl/media/938730/Plany_Pracodawcow_29%20edycja_prezentacja_01_03_2016.pdf [Dostęp 10.03.2015].
Rousseau, D.M. (2001), Schema, promise and mutuality: the building blocks of the psychologicalcontract, Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol. 74, pp. 511-41, dostępne w internecie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1348/096317901167505/abstract [Dostęp 10.03.2015].
Schulz, D. P., Schulz, S. E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy.
Sedlak, K. (2015). Łączne korzyści z pracy. Polski model Total Rewards.
Sullivan, J. (2004), Eight elements of a successful employment brand, ER Daily, dostępne w internecie: http://www.eremedia.com/ere/the-8-elements-of-a-successful-employment-brand [Dostęp 10.03.2015].
Związek przedsiębiorców i pracodawców, (2016). Witamy na rynku pracownika. Dostępne w internecie: http://zpp.net.pl/aktualnosci/run,witamy-na-rynku-pracownika,page,5,article,1075.html [Dostęp 10.03.2015].

Piotr Jurczak

Udostępnij