Artykuły

Pracujący poniżej kwalifikacji w krajach UE

27.07.2012
Opracowanie zawiera informacje na temat pracujących poniżej kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej (UE) w 2008 roku. Zgodnie z terminologią Eurostat za pracujących poniżej kwalifikacji uznano osoby legitymujące się tytułem licencjata i/lub wyższym, jednak pracujące na stanowiskach wymagających niskich lub średnich kwalifikacji. Zaprezentowano odsetek takich osób ogółem oraz w podziale na płeć. W opracowaniu przytoczono statystyki dotyczące wszystkich państw członkowskich UE z wyjątkiem Luksemburga i Malty. Dane dotyczą pracujących w wieku 25-54 lata.

Na opracowanie składają się 1 tabela i 2 wykresy:

Tabela 1. Pracujący poniżej kwalifikacji w wybranych krajach UE w 2008 roku (% osób z wykształceniem wyższym)

Wykres 1. Mężczyźni pracujący poniżej kwalifikacji w wybranych krajach UE w 2008 roku (% mężczyzn z wykształceniem wyższym)
Wykres 2. Kobiety pracujące poniżej kwalifikacji w wybranych krajach UE w 2008 roku (% kobiet z wykształceniem wyższym)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij