Artykuły

Opodatkowanie pracy w krajach UE

09.11.2009 Autor: Krzysztof Belczyk
Podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne zabierają pokaźną część wynagrodzenia pracowników. W Europie poziom opodatkowania dochodów z pracy jest bardzo zróżnicowany. Wynika to zarówno z odmiennego sposobu naliczania i wielkości podatków dochodowych (PIT), jak również składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Artykuł pokazuje dysproporcje, jakie dzielą kraje europejskie pod względem obciążeń nakładanych na pracę. W publikacji przedstawiono wartości wskaźnika hipotetycznego opodatkowania pracy (ITR) dla wszystkich państw członkowskich UE. Przeanalizowano wysokość progów podatków dochodowych PIT we Wspólnocie oraz porównano dane na temat struktury i udziału, jaki w pozapłacowych kosztach pracy mają świadczenia społeczne. Przedstawiono i scharakteryzowano sytuację w państwach, w których pracownicy ponoszą największe i najmniejsze obciążenia podatkowe i parapodatkowe z tytułu zatrudnienia.

Krzysztof Belczyk

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij