Artykuły

Ocena pracownicza – jak efektywnie wykorzystywać to narzędzie

22.06.2012 Autor: Agnieszka Robaczewska
W artykule opisano podstawowe czynniki, które charakteryzują sformalizowane systemy oceny pracowniczej. Podkreślono wagę, jaką w omawianym procesie mają dobrze sformułowane cele. Przytoczono metodę „SMART”, która pomaga je efektywnie budować. Zwrócono także uwagę na wartość, jaką ma śródroczna weryfikacja celów. Poddano analizie te aspekty rozmów oceniających, na które warto zwrócić szczególną uwagę, m.in.: przygotowanie się obu stron do spotkania, komfortowe warunki rozmowy, ustrukturyzowany przebieg dyskusji, przestrzeganie zasad efektywnej komunikacji i konstruktywnej krytyki. Wskazano również najważniejsze korzyści płynące z procesu oceny pracowniczej, w tym świadome podejmowanie decyzji kadrowo-płacowych oraz zwiększanie motywacji pracowników.

Agnieszka Robaczewska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij