Artykuły

Nowo utworzone miejsca pracy w Polsce w 2010 roku

23.01.2012
Opracowanie zawiera informacje na temat nowo powstałych miejsc pracy w Polsce w 2010 roku. Uwzględnia zarówno miejsca pracy w firmach rozpoczynających swoją działalność, jak i stanowiska pracy utworzone w wyniku zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach już istniejących. W tabelach przedstawiono m.in. dane na temat ilości nowych miejsc pracy w poszczególnych województwach, regionach oraz w całym kraju. Zestawiono statystyki mówiące o ilości nowo utworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach reprezentujących poszczególne obszary działalności. Porównano procentowy udział wygenerowanych miejsc pracy w firmach z sektora publicznego i prywatnego. Uwzględniono także wielkość firm reprezentujących poszczególne obszary działalności. Czytelnik znajdzie także dane dotyczące procentowego udziału nowo utworzonych w 2010 roku miejsc pracy w firmach małych (poniżej 9 zatrudnionych), średnich (10–49 zatrudnionych) oraz dużych (powyżej 50 zatrudnionych). Zapraszamy również do zapoznania się z opracowaniami za lata 2007, 2008 oraz 2009.

Na opracowanie składają się 4 tabele i 3 wykresy:
Tabela 1. Nowo utworzone miejsca pracy w poszczególnych regionach Polski w 2010 roku (tys.)
Tabela 2. Nowo utworzone miejsca pracy w poszczególnych województwach Polski w 2010 roku – dane kwartalne (tys.)
Tabela 3. Nowo utworzone miejsca pracy w firmach reprezentujących poszczególne obszary działalności w 2010 roku (tys.)
Tabela 4. Procentowy udział nowo utworzonych miejsc pracy w zależności od wielkości firm reprezentujących poszczególne obszary działalności w 2010 roku (%)

Wykres 1. Nowo utworzone miejsca pracy w poszczególnych województwach Polski w 2010 roku (tys.) – dane roczne
Wykres 2. Nowo utworzone miejsca pracy w firmach reprezentujących poszczególne obszary działalności oraz sektor własności w 2010 roku (%)
Wykres 3. Procentowy udział nowo utworzonych miejsc pracy w firmach różnej wielkości w Polsce w 2010 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij