Artykuły

Nowa klasyfikacja zawodów - czy warto się tym interesować?

20.05.2010
Od początku 2009 roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad przygotowaniem kolejnej wersji Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (KZiS). Do projektu Klasyfikacji z 13 kwietnia 2010 roku wprowadzono aż 564 nowe zawody i specjalności. Ponadto w ramach dotychczas istniejących profesji wyodrębniono 110 dodatkowych specjalności. Wykreślono 9 zawodów. Nowe rozporządzenie najprawdopodobniej wejdzie w życie 1 lipca 2010 roku. W niniejszym artykule scharakteryzowano Klasyfikację Zawodów i Specjalności oraz przedstawiono zmiany, jakie wprowadzono w projekcie nowelizacji. Głównym celem publikacji była jednak próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak dokument, który z założenia porządkuje świat zawodów, może jednocześnie kształtować rynek pracy.

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij