Artykuły

Nauczyciele akademiccy w Polsce w latach 2000/2001-2010/2011

03.10.2011
Niniejsza publikacja została poświęcona nauczycielom akademickim w Polsce w latach 2000/2009-2010/2011. Pokazano liczbę osób wykonujących ten zawód w kraju oraz w jego poszczególnych województwach. Dowiedzą się Państwo, jak zmieniła się ilość wykładowców (w tym profesorów, adiunktów, asystentów i docentów) na uczelniach wyższych w Polsce od początku XXI wieku. W kolejnej części publikacji pokazano, ilu studentów przypada na 1 nauczyciela akademickiego w naszym kraju. W tym wypadku analiza ma również charakter regionalny.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 4 wykresy:

Wykres 1. Liczba nauczycieli akademickich w województwach w roku 2010/2011
Wykres 2. Zmiana procentowa liczby nauczycieli akademickich w województwach
w latach 2000/2001-2010/2011 (2000/2001=100)

Wykres 3. Liczba studentów przypadająca na jednego nauczyciela akademickiego w województwach w roku 2010/2011
Wykres 4. Procentowa zmiana liczby studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego w latach 2000/2001-2010/2011 (2000/2001=100)

Tabela 1. Liczba nauczycieli akademickich w województwach w latach 2000/2001-2010/2011
Tabela 2. Liczba studentów przypadająca na jednego nauczyciela akademickiego w województwach w latach 2000/2001-2010/2011

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij