Artykuły

Minimalizowanie stresu w pracy – wskazówki dla menedżerów

07.09.2012 Autor: Gabriela Jabłońska
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu opublikowanego w 2012 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) pt. „Stress Prevention at work Checkpoints”. Eksperci przekonują, że istnieją metody pozwalające na redukcję poziomu stresu w pracy. Najważniejsza jest identyfikacja stresorów, a następnie ich kontrola i łagodzenie. W publikacji znajdą Państwo zarys tzw. punktów kontrolnych (ang. checkpoints), które warto przeanalizować, by potem dopasować je do własnej organizacji. Zaprezentowane rozwiązania pogrupowane są w 10 kategorii, takie jak: przywództwo i sprawiedliwość, wymagania stanowiska pracy, kontrola pracowników, wsparcie społeczne, warunki pracy, work life balance, docenianie pracy, przemoc w miejscu pracy, bezpieczeństwo pracy oraz informacja i komunikacja.
Nikogo nie trzeba przekonywać, że stres ma szereg negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Powoduje m.in. choroby układy nerwowego oraz trawiennego. Zestresowany pracownik charakteryzuje się również niższą produktywnością w pracy. Coraz więcej menedżerów, organizując pracę swojego zespołu, zwraca uwagę na kwestię stresu. Podejmowane są liczne działania mające na celu minimalizację tego negatywnego zjawiska.
Wydaje się, że stres to kwestia indywidualna i trudno go kontrolować. Każdy z nas inaczej reaguje na środowisko pracy i zadania, z jakimi przychodzi nam się mierzyć. Stąd wszelkie uniwersalne rozwiązania z góry skazane są na niepowodzenie. Czy rzeczywiście batalia ze stresem przypomina „walkę z wiatrakami”?

10 kluczowych obszarów do kontroli


Badania Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) pokazują, że dobre zarządzanie oraz optymalizacja warunków pracy pozwalają zredukować stres. W raporcie pt. „Stress Prevention at work Checkpoints” opublikowanym w 2012 roku znajdziemy praktyczne wskazówki, będące wynikiem międzynarodowych doświadczeń w walce z tym negatywnym zjawiskiem w miejscu pracy.
Eksperci przekonują, że istnieją metody pozwalające na pomiar poziomu stresu w pracy, domu czy w społeczności lokalnej. Najważniejsza jest identyfikacja stresorów, a następnie ich kontrola i łagodzenie. Istotne jest także to, aby nie traktować stresu w oderwaniu od innych niebezpieczeństw, a wszelkie działania podejmować przy partycypacji samych pracowników.
Raport MOP zawiera 50 tzw. punktów kontrolnych (ang. checkpoints), które warto przeanalizować, by potem dopasować je do własnej organizacji. Menedżerowie zazwyczaj stosują się do 20-30 z nich. W niniejszej publikacji znajdą Państwo zarys wybranych rozwiązań pogrupowanych w 10 następujących obszarów:
  1. Przywództwo i sprawiedliwość,
  2. Wymagania stanowiska pracy,
  3. Kontrola pracowników,
  4. Wsparcie społeczne,
  5. Warunki pracy,
  6. Work life balance,
  7. Docenianie pracy,
  8. Przemoc w miejscu pracy,
  9. Bezpieczeństwo pracy,
  10. Informacja i komunikacja.


Obszar 1: Przywództwo i sprawiedliwośćBibliografia
International Labour Office, Stress prevention at work checkpoints. Practical improvements for stress prevention in the workplace, Geneva 2012.
http://talenttools.com.au

Gabriela Jabłońska

Udostępnij