Artykuły

Ludność w wieku produkcyjnym – potencjalne zasoby pracowników w Polsce

28.07.2015
W nadchodzących latach Polskę czeka wyraźny spadek liczby ludności. Do 2020 roku liczba ludności spadnie o około 280 tys. w porównaniu z 2015 rokiem, a do 2030 prawie o milion. Jednak w przypadku rynku pracy, bardziej istotny od zmniejszającej się ogólnej liczby ludności okazuje się spadek liczby osób w wieku produkcyjnym, a więc osób w wieku 18-64 lata. Sprawdźmy jak wygląda obecnie sytuacja pod tym względem i jak będzie się zmieniać w kolejnych latach.

Wykres 1. Liczba ludności Polski według ekonomicznych grup wieku w latach 2004-2014 (w tys.)
Wykres 2. Struktura ludności Polski według ekonomicznych grup wieku w 2014 roku (w %)
Wykres 3. Liczba kobiet i mężczyzn według ekonomicznych
grup wieku w Polsce w latach 2004-2014 (w tys.)

Wykres 4. Struktura ludności w wieku produkcyjnym według płci (w %)
Wykres 5. Liczba ludności Polski według ekonomicznych grup wieku w poszczególnych województwach w latach 2004-2014 (w tys.)
Wykres 6. Udział osób w wieku produkcyjnym w ogóle ludności w latach 2004-2014 w Polsce (w %)
Wykres 7. Udział osób w wieku produkcyjnym w ogóle ludności w poszczególnych województwach w 2014 roku w Polsce (w %)
Tabela 1. Prognozowana liczba ludności Polski na lata 2015-2020 według ekonomicznych grup wieku (w tys.)
Wykres 8. Prognozowana dynamika wzrostu podaży pracy w poszczególnych grupach wiekowych – zmiana 2025 vs 2015 (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij