Artykuły

Kształcenie ustawiczne w Polsce w latach 2006-2011

21.08.2008
Kształcenie ustawiczne to proces ciągłego poszerzania zasobów wiedzy, wykształcenia oraz kwalifikacji ogólnych i zawodowych człowieka w toku jego życia. Konieczność rozwoju kształcenia ustawicznego pojawiła się wyniku postępu technologicznego, który wymaga szybkiego dostosowania się do zmian zachodzących na rynku pracy. Na kształcenie ustawiczne składają się zarówno szkolne, jak i pozaszkolne formy aktywności. W opracowaniu przedstawione zostały dane określające poziom uczestnictwa Polaków w formach kształcenia pozaszkolnego. Prezentowane wielkości odnoszą się do I kwartału każdego roku i dotyczą osób, które w ciągu ostatnich czterech tygodni poprzedzających badanie uczestniczyły w takich formach edukacji. W zestawieniu wyróżniony został podział na następujące kategorie: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, cel podjęcia kształcenia, rodzaj kształcenia oraz dziedzina kształcenia. Zapraszamy także do zapoznania się z artykułem Kształcenie ustawiczne - edukacja drugiej szansy.

Na opracowanie składają się 4 tabele i 2 wykresy:

Tabela 1. Osoby w wieku 15-64, uczestniczące w formach kształcenia pozaszkolnego w latach 2006-2011 według grup wieku
(w tys.)

Tabela 2. Osoby w wieku 15-64 lata uczestniczące w formach kształcenia pozaszkolnego według rodzaju kształcenia w latach 2006-2011 (w tys.)
Tabela 3. Osoby w wieku 15-64 lata uczestniczące w formach kształcenia pozaszkolnego według celu podjęcia szkolenia w latach 2006-2011 (w tys.)
Tabela 4. Osoby w wieku 15-64 lata uczestniczące w formach kształcenia pozaszkolnego według dziedziny kształcenia w latach 2006-2011 (w tys.)

Wykres 1. Osoby w wieku 15-64 lata, uczestniczące w formach kształcenia pozaszkolnego w latach 2006-2011 według płci (w tys.)
Wykres 2. Osoby w wieku 15-64 lata uczestniczące w formach kształcenia pozaszkolnego w latach 2006-2011 według miejsca zamieszkania (w tys.)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij