Artykuły

Kształcenie ustawiczne w krajach Unii Europejskiej w 2010 roku

07.11.2011
Niniejsze opracowanie dotyczy kształcenia ustawicznego w 27 krajach Unii Europejskiej. W publikacji zostały przedstawione najnowsze dostępne dane z 2010 roku. Dowiedzą się Państwo, jaki procent dorosłych Europejczyków uczestniczył w tym okresie w kształceniu ustawicznym. Analizie poddano różne grupy osób wyszczególnione ze względu na wiek, płeć oraz status na rynku pracy (pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo). Uczestnicy kształcenia ustawicznego zostali zdefiniowani jako osoby w wieku 25-64 lata, którzy w okresie czterech tygodni poprzedzających badanie brali udział w jakiejkolwiek aktywności podnoszącej kwalifikacje zawodowe (edukacja, np. studia wyższe, studia podyplomowe oraz szkolenia).

Na opracowanie składają się 3 tabele i 1 wykres:

Wykres 1. Procent osób w wieku 25-64 lata uczestniczących w jakiejkolwiek aktywności podnoszącej kwalifikacje zawodowe

Tabela 1. Procent osób w wieku 25-64 lata uczestniczących w jakiejkolwiek aktywności podnoszącej kwalifikacje zawodowe według płci
Tabela 2. Procent osób w wieku 25-64 lata uczestniczących w jakiejkolwiek aktywności podnoszącej kwalifikacje zawodowe według wieku
Tabela 3. Procent osób w wieku 25-64 lata uczestniczących w jakiejkolwiek aktywności podnoszącej kwalifikacje zawodowe według statusu na rynku pracy

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij