Artykuły

Jedna rodzina, wszyscy bezrobotni – gospodarstwa domowe, w których nikt nie pracuje

20.04.2012
Niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat gospodarstw domowych, w których wszyscy mieszkańcy to osoby bezrobotne. Pokazano, jaki odsetek w ogólnej liczbie mieszkańców danego kraju UE stanowią członkowie rodzin, w których nikt nie posiada zatrudnienia. Przedstawiono informacje dotyczące liczby takich osób ogółem, zaprezentowano także statystyki dla obu płci. Zilustrowano także różnice pomiędzy Polską a Unią Europejską. Statystyki dotyczą osób pomiędzy 18 a 59 rokiem życia, dotyczą lat 2006-2010 i obejmują każde państwo wchodzące w skład Wspólnoty.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 6 wykresów:

Tabela 1. Mieszkańcy gospodarstw domowych, w których nikt nie pracuje, w ogóle obywateli w krajach UE w latach 2006-2010 (%)
Tabela 2. Kobiety mieszkające w gospodarstwach domowych, w których nikt nie pracuje, w ogóle kobiet w krajach UE
w latach 2006-2010 (%)

Tabela 3. Mężczyźni mieszkający w gospodarstwach domowych, w których nikt nie pracuje, w ogóle mężczyzn w krajach UE
w latach 2006-2010 (%)


Wykres 1. Mieszkańcy gospodarstw domowych, w których nikt nie pracuje, w ogóle obywateli w krajach UE w 2010 roku (%)
Wykres 2. Mieszkańcy gospodarstw domowych, w których nikt nie pracuje, w ogóle obywateli w Polsce i UE
w latach 2006-2010 (%)

Wykres 3. Kobiety mieszkające w gospodarstwach domowych, w których nikt nie pracuje, w ogóle kobiet w krajach UE
w 2010 roku (%)

Wykres 4. Kobiety mieszkające w gospodarstwach domowych, w których nikt nie pracuje, w ogóle kobiet w Polsce i UE
w latach 2006-2010 (%)

Wykres 5. Mężczyźni mieszkający w gospodarstwach domowych, w których nikt nie pracuje, w ogóle mężczyzn w krajach UE
w 2010 roku (%)

Wykres 6. Mężczyźni mieszkający w gospodarstwach domowych, w których nikt nie pracuje, w ogóle mężczyzn w Polsce i UE
w latach 2006-2010 (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij