Artykuły

Jak krytykować pracowników?

22.11.2011 Autor: Karol Wolski, Małgorzata Szymańska
W artykule opisano podstawowe zasady udzielania krytyki w miejscu pracy. Przedstawiono definicję konstruktywnej krytyki oraz jej nadrzędny cel. Podkreślono wagę prawidłowej komunikacji w firmie oraz jej wpływ na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa. Zaprezentowano możliwe konsekwencje nieprawidłowo udzielonej krytyki bądź rezygnacji z jej stosowania. W tekście odnaleźć można także zasady przekazywania negatywnych informacji na temat pracy podwładnych. Zwrócono również uwagę na konieczność zbudowania przejrzystego systemu monitorowania postępów pracy zespołu. Opisano profity, jakie związane są z dobrą komunikacją w miejscu pracy.

Karol Wolski
Małgorzata Szymańska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij