Artykuły

Jak długo żyją Polacy?

25.11.2011
W opracowaniu zaprezentowano dane na temat długości życia Polaków. Statystyki dotyczą 2010 roku. Tabelarycznie zestawiono statystyki dotyczące trwania życia wśród kobiet i mężczyzn w poszczególnych województwach Polski. W materiale uwzględniono również zróżnicowanie w długości życia w zależności od miejsca zamieszkania (miasto oraz wieś). Dla lepszej ilustacji różnic w długości życia Polek i Polaków wszystkie statystyki przedstawiono w formie graficznej. Przy pomocy wykresu zaprezentowano także jak zmieniał się „dożywalny” wiek kobiet i mężczyzn w latach 1950-2010.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 5 wykresów:

Tabela 1. Przeciętna długość życia kobiet i mężczyzn w poszczególnych województwach w Polsce w 2010 roku
Tabela 2. Przeciętna długość życia kobiet i mężczyzn w miastach poszczególnych województw w 2010 roku
Tabela 3. Przeciętna długość życia kobiet i mężczyzn na wsiach poszczególnych województw w 2010 roku

Wykres 1. Przeciętna długość życia kobiet i mężczyzn w latach 1950-2010
Wykres 2. Przeciętna długość życia kobiet w poszczególnych województwach w Polsce w 2010 roku
Wykres 3. Przeciętna długość życia mężczyzn w poszczególnych województwach w Polsce w 2010 roku
Wykres 4. Przeciętna długość życia kobiet i mężczyzn w miastach poszczególnych województw w 2010 roku
Wykres 5. Przeciętna długość życia kobiet i mężczyzn na wsiach poszczególnych województw w 2010 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij