Artykuły

Jak było? Rok 2011 na rynku pracy

27.12.2011 Autor: Aleksandra Strojek
W artykule omówiono najważniejsze zmiany i wydarzenia na polskim rynku pracy w 2011 roku. Zaprezentowano jak w kolejnych miesiącach zmieniał się wskaźnik bezrobocia oraz jaka liczba zakładów planowała zwolnienia i ilu pracowników miały one objąć. Przedstawiono statystykę ofert pracy opublikowanych w tzw. serwisach pracowych oraz zgłoszonych do urzędów pracy. Dokonano także analizy dynamiki polskich płac na tle zmieniającego się wskaźnika inflacji. W ostatniej części publikacji omówiono najważniejsze zmiany w przepisach związanych z rynkiem pracy – m.in. wolne w święto Trzech Króli, tzw. ustawę żłobkową oraz nowe regulacje dotyczące rekrutacji na stanowiska w służbie cywilnej i samorządzie.

Aleksandra Strojek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij