Artykuły

Imigranci na rynku pracy we Francji: integracja czy wykluczenie?

14.11.2011 Autor: Maja Pradelle
Ponad 10% populacji Francji to imigranci. Ich wkład w funkcjonowanie i rozwój państwa nie jest bez znaczenia. Swoją pracą wypełniają luki w niektórych sektorach gospodarki, stymulują lokalną ekonomię, płacą podatki. Mimo to imigranci we Francji stale spotykają się z trudnościami w podejmowaniu pracy i często traktowani są jako obywatele drugiej kategorii. Artykuł ukazuje aktualną sytuację imigrantów na francuskim rynku pracy. Dwie pierwsze części publikacji zarysowują historię imigracji oraz stosunek francuskiego społeczeństwa do imigrantów. W kolejnych częściach materiału poruszono temat aktywności imigrantów na rynku pracy, rodzaju wykonywanych przez nich prac oraz stopy bezrobocia i niektórych przyczyn tego zjawiska. W ostatniej części artykułu opisano projekt, który miał na celu walkę z dyskryminacją, jakiej doświadczają imigranci na rynku pracy we Francji.

Maja Pradelle

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij