Artykuły

Ile kosztują nas bezrobotni?

13.12.2011
Opracowanie zawiera informacje na temat wydatków na świadczenia dla bezrobotnych w Polsce w latach 2000-2009. Nakłady na ten cel ujęto w wartościach bezwzględnych (mln PLN), jako procent PKB oraz per capita. Opracowanie informuje również o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w latach 1990-2010 oraz o wysokości stopy bezrobocia rejestrowanego w tym okresie. Zaprezentowano także odsetek bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz średnią wysokość tego świadczenia w latach 2000-2010.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 4 wykresy:

Tabela 1. Wydatki na świadczenia dla bezrobotnych w latach 2000-2009 (mln PLN)
Tabela 2. Wydatki na świadczenia dla bezrobotnych jako procent PKB w latach 2000-2009
Tabela 3. Wydatki na świadczenia dla bezrobotnych w latach 2000-2009 per capita (EUR)

Wykres 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2010 (%)
Wykres 2. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w latach 1990-2010
Wykres 3. Odsetek bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w latach 1990-2010
Wykres 4. Średnia wysokość zasiłku dla bezrobotnych w latach 2000-2010 (PLN)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij