Artykuły

Godzinowe i miesięczne koszty pracy w wybranych krajach Europy w latach 2004-2008

09.07.2008
W opracowaniu przedstawione zostały roczne koszty pracy w wybranych krajach Europy. Dane obejmują lata 2004-2008. W pierwszej część publikacji skoncentrowano się na godzinowych kosztach pracy, które są miarą całkowitych kosztów pracy w przeliczeniu na jedną godzinę pracy zatrudnionego. W tabeli zaprezentowano godzinowe koszty w EUR dla takich krajów jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania. Przedstawione dane zostały dodatkowo zilustrowane na dwóch wykresach. Pierwszy z nich obejmuje statystyki krajów, gdzie koszty pracy w przeliczeniu na jedną godzinę w 2008 roku były najwyższe. Drugi ułatwia interpretację tabeli poprzez wskazanie państw o najwyższej dynamice kosztów pracy w latach 2004-2008. Kolejna część publikacji poświęcona została miesięcznym kosztom pracy, które są miarą całkowitych kosztów przypadających na miesiąc pracy zatrudnionego. W tym przypadku, nie licząc Szwajcarii analiza uwzględnia wszystkie wcześniej wymienione kraje. Załączone wykresy przedstawiają miesięczne koszty pracy w EUR w Polsce na tle wybranych krajów Europy.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 4 wykresy:

Tabela 1. Godzinowe koszty pracy w wybranych krajach Europy w latach 2004-2008 (EUR)
Tabela 2. Miesięczne koszty pracy w wybranych krajach Europy w latach 2004-2008 (EUR)

Wykres 1. Polska na tle krajów Europy o najwyższych godzinowych kosztach pracy w 2008 roku (EUR)
Wykres 2. Godzinowe koszty pracy w wybranych krajach Europy w latach 2004-2008 (EUR)
Wykres 3. Polska na tle krajów Europy o najwyższych miesięcznych kosztach pracy w 2008 roku (EUR)
Wykres 4. Miesięczne koszty pracy w wybranych krajach Europy w latach 2004-2008 (EUR)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij