Artykuły

Gdzie szukać specjalistów IT?

08.06.2015 Autor: Maria Hajec
Zapotrzebowanie na specjalistów IT nieustannie rośnie. Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej, pod koniec 2015 roku w Europie zabraknie ponad 500 tys. informatyków. Za pięć lat liczba ta może wzrosnąć nawet do miliona. Polscy pracodawcy z branży IT napotykają na podobne trudności i nic nie wskazuje na to, że w najbliższych latach sytuacja się poprawi. Warto więc zastanowić się gdzie szukać informatyków i jakie działania podjąć, aby pracownicy nie odchodzili z naszej firmy.


Niedobór specjalistów IT


Obecnie jednym z podstawowych wyzwań wskazywanych przez przedstawicieli branży IT jest niewystarczająca liczba wykwalifikowanych specjalistów na rynku pracy. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Sedlak & Sedlak, około 85% organizacji ma problemy z rekrutacją informatyków. W opinii badanych, główną przyczyną tego stanu rzeczy jest brak wykwalifikowanych pracowników. Firmy informatyczne najczęściej poszukują programistów zarówno tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową, jak i bardziej doświadczonych specjalistów. Pracodawcy zgłaszają również duże zapotrzebowanie na wdrożeniowców, analityków biznesowych i testerów.

Powodem coraz większych problemów ze znalezieniem dobrych informatyków jest zmiana istotnych wymagań wobec specjalistów IT. Na niektórych stanowiskach nie wystarczą już tylko umiejętności techniczne, ale zdolność łączenia kompetencji informatycznych z myśleniem przedsiębiorczym. Obecnie bardzo istotna staje się praca zespołowa, posiadanie umiejętności biznesowych oraz zdolność komunikacji ze współpracownikami. Jak wynika z Bilansu Kompetencji Branży Informatycznej, najtrudniej dostępnymi, a zarazem najbardziej poszukiwanymi umiejętnościami przez pracodawców IT w 2014 roku były: współpraca, orientacja na klienta, zaangażowanie, troska o jakość oraz umiejętność organizowania pracy własnej. Co więcej, firmy zatrudniające informatyków wymagają od potencjalnych pracowników znajomości zagadnień związanych z ich branżą. Aby stworzyć lub przystosować oprogramowanie, np. dla branży finansowej, pracownik IT powinien posiadać przynajmniej podstawową wiedzę z tej dziedziny. Pracodawcy oczekują więc od przyszłych pracowników nie tylko kompetencji technicznych, ale również interdyscyplinarnej wiedzy umożliwiającej zastosowanie rozwiązań informatycznych w biznesie.

Kolejnym zagrożeniem dla firm informatycznych może być przyciąganie polskich specjalistów przez międzynarodowe korporacje, czy firmy funkcjonujące poza granicami naszego kraju. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej w latach 2003-2014 wyjechało z Polski 32,4 tys. profesjonalistów, w tym również informatyków.

Jak sobie poradzić z problemem niedoboru informatyków?


W obliczu coraz większych trudności ze znalezieniem odpowiednich specjalistów IT, każdy pracodawca powinien odpowiedzieć sobie na pytanie co zrobić, aby znaleźć, przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników. Firmy planujące zwiększyć zatrudnienie muszą w pierwszej kolejności zastanowić się, gdzie poszukiwać odpowiednich specjalistów. Już na tym etapie mogą pojawić się problemy. Niesłabnąca konkurencja w walce o najlepszych kandydatów sprawiła, że to pracodawcy mają ogromne trudności z pozyskaniem odpowiednich osób do pracy. Jednocześnie wymagania kompetencyjne wobec potencjalnych pracowników nieustannie rosną, co tylko pogłębia te trudności.Gdzie znaleźć specjalistów IT?


Największym wyzwaniem dla firm informatycznych jest znalezienie osób na stanowiska wymagające specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. W celu pozyskania najlepszych, pracodawcy powinni nawiązać stałą współpracę z uczelniami. Najczęściej wykorzystywaną formą kooperacji firm IT z sektorem edukacji jest organizacja praktyk i staży zawodowych. Takie działania powinny być podejmowane z myślą o późniejszym zatrudnieniu wybranych osób spośród grupy praktykantów i stażystów. Tego typu inicjatywy przyciągają potencjalnych pracowników oraz służą sprawdzeniu ich kwalifikacji. Dodatkowo pozwalają wprowadzić kandydata w środowisko pracy, dzięki czemu aklimatyzacja w firmie przebiega znacznie szybciej. Dobrym rozwiązaniem jest również organizacja konferencji wspólnie z uczelniami. Takie działania budują dobry wizerunek firmy i mogą stać się czynnikiem przyciągającym najlepszych specjalistów. Warto zastanowić się nad wprowadzeniem programu stypendialnego dla młodych osób wiążących swoją przyszłość z branżą informatyczną. W ten sposób budowane są długofalowe relacje z najlepszymi studentami, którzy w przyszłości mogą być bardziej skłonni do przyjęcia propozycji pracy w danej firmie. Mimo wielu korzyści, takie rozwiązanie nie jest popularne ze względu na bardzo duże nakłady finansowe. Mimo tego, niektórzy pracodawcy decydują się na nie. Przykładowo korporacja Intel wprowadziła program stypendialny, w ramach którego maturzystki i studentki studiów inżynierskich mogą otrzymać wsparcie finansowe i mentorskie . Z kolei firma IBM funduje najzdolniejszym studentom stypendia naukowe .

Jak widać dotarcie do wysokiej klasy informatyków posiadających specjalistyczną wiedzę i doświadczenie nie jest łatwe. Warto jednak pamiętać, że istnieje szereg stanowisk informatycznych, gdzie tak zaawansowane kompetencje nie są konieczne. Widoczny w branży IT brak specjalistów może zostać złagodzony przez zatrudnianie do niektórych prac techników IT. Potencjał takiego rozwiązania doceniło już wiele firm. Jak wynika z prognoz dla Polski, w ciągu najbliższych pięciu lat liczba techników informatyków zatrudnionych na etacie będzie systematycznie wzrastać. Szacuje się, że do 2020 roku przybędzie blisko 10 tys. takich pracowników IT. Można więc mieć nadzieję, że przynajmniej w niewielkim stopniu pokryje to zapotrzebowanie firm informatycznych.

Ogromny popyt na specjalistów IT może zostać zaspokojony przez zatrudnianie osób niedoświadczonych, lecz gotowych do zdobycia nowych kwalifikacji. Obecnie istotne staje się nie tylko wykształcenie techniczne, ale łatwość przyswajania wiedzy i chęć jej zdobywania. Przykładowo stanowisko testera oprogramowania może objąć prawie każdy, po odbyciu specjalistycznego szkolenia. Pracodawcy mogą więc dać szansę osobom, które chcą się przekwalifikować i zdobyć stabilną i dobrze płatną pracę. Warto zastanowić się nad zatrudnieniem pracowników po studiach humanistycznych. Takie osoby są niezbędne do opracowywania innowacyjnych pomysłów oraz bardzo dobrze dostosowują się do ciągle zmieniających się warunków na rynku IT. Równocześnie wpływają na lepszą komunikację w zespole, pomagają w kreatywnym rozwiązywaniu problemów i wyznaczaniu nowych perspektyw.

Jak przyciągnąć i zatrzymać specjalistów IT?


Pogłębiające się problemy z pozyskaniem talentów w branży IT sprawiają, że pracodawcy powinny sięgnąć po nowe sposoby dotarcia do kandydatów. Najskuteczniejszym rozwiązaniem dla firm informatycznych wydaje się system poleceń pracowniczych, polegający na wykorzystaniu rekomendacji pracowników przy zatrudnianiu nowych osób. Programy rekomendacyjne przewidują na ogół premie finansowe dla pracowników w sytuacji, kiedy polecane przez nich osoby pozytywnie przejdą proces rekrutacji i okres próbny. Korzystanie z tego typów programów zmniejsza ryzyko nieudanych rekrutacji oraz skraca czas dotarcia do odpowiednich kandydatów. Wyłonione w ten sposób osoby w większym stopniu odpowiadają oczekiwaniom pracodawcy.

Specyfika branży IT sprawia, że konieczne jest nawiązanie kontaktów z potencjalnymi kandydatami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Biznesowe serwisy społecznościowe umożliwiają firmom dotrzeć do wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz skierować oferty wyłącznie do kandydatów spełniających wymagania. Uzupełnieniem tradycyjnej rekrutacji może być też obecność podczas różnego rodzaju wydarzeń branżowych. Uczestnictwo w konferencjach czy targach pracy umożliwia budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy, a także pozwala na dotarcie do osób potencjalnie zainteresowanych pracą w branży IT. Warto również rozważyć organizację dni otwartych dla studentów lub absolwentów.

Deficyt informatyków w Polsce może zostać zaspokojony przez specjalistów IT zza wschodniej granicy naszego kraju, przede wszystkim z Ukrainy. Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w 2014 roku ukraińscy informatycy stanowili jedną z liczniejszych grup cudzoziemców, którym wydano zezwolenia na pracę (tuż po Hindusach). Można więc przypuszczać, że nasi sąsiedzi coraz częściej będą się decydować na pracę w naszym kraju.

Dodatkowo warto zastanowić się nad wykorzystaniem bardziej oryginalnych metod rekrutacji. Ciekawym pomysłem może okazać się organizacja gier strategicznych. Podczas takiej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci pokazują swoje umiejętności poprzez aktywny udział w turnieju oraz zajęte miejsca w rankingu. Pozwala to przyciągnąć potencjalnych kandydatów i poznać ich rzeczywiste umiejętności. Może to zwiększyć szanse na zdobycie odpowiedniego pracownika.

Firmy informatyczne mają obecnie problemy nie tylko z dotarciem do specjalistów, ale także ze zweryfikowaniem ich kwalifikacji. Dobrą metodą na sprawdzenie, czy deklarowane kompetencje informatyków odpowiadają ich realnym umiejętnościom może być przeprowadzenie specjalnych testów kompetencyjnych (tzw. skill test). Takie rozwiązanie polega na przygotowaniu zagadek dla kandydatów zawierających konkretne polecenia, np. rozwiązanie programistycznego problemu czy napisanie fragmentu kodu.

Niesłabnąca konkurencja o specjalistów IT sprawiła, że nie wystarczy już zatrudnić pracownika, ale trzeba zadbać by pozostał on firmie na dłużej. Obecnie informatykom zależy nie tylko na wysokim wynagrodzeniu, ale także na możliwości rozwoju czy realizacji prestiżowych projektów. Dlatego też każdy pracownik powinien mieć dokładnie ustaloną ścieżkę kariery, która odpowiada jego preferencjom i kwalifikacjom. Nie można jednak zapominać o odpowiednim poziomie wynagrodzeń i świadczeniach dodatkowych.

Maria Hajec

Udostępnij